Hasło
κωλύω
Definicja
przeszkodzić, powstrzymywać, zapobiegać (+acc. c. inf.)
Frekwencja
400
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish