ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

释义: 
ἀγγέλλω
释义: 
传令,报告,宣告
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
写与说
词频排序: 
523