ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

Search Lemma: 
ἀγγέλλω
DEFINITION: 
bildirmek, haber vermek, aktarmak; (med&prae) görünmek, (x olarak) görünmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
523