ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

Search Lemma: 
ἀγγέλλω
DEFINITION: 
Segnalare, dire
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
523