ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

Hasło: 
ἀγγέλλω
Definicja: 
zawiadomić, poinformować, powiedzieć
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
523