πάρειμι

释义: 
πάρειμι
释义: 
在场,准备;(无人称)πάρεστί μοι此事靠我,我有能力τὰ παρόντα;现状 τὸ παρόν刚才
词性: 
动词:不规则
语义组: 
人性与存在
词频排序: 
194

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B9