πάρειμι

Hasło: 
πάρειμι
Definicja: 
być obecnym, być w pobliżu; (impers.) πάρεστί μοι zależy ode mnie, jest w mojej mocy (+inf.); τὰ παρόντα obecny stan rzeczy; τὸ παρόν chwila obecna
Część mowy: 
Czasownik: nieregularny
Grupa semantyczna: 
Człowieczeństwo i istnienie
Frekwencja: 
194

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B9