πάρειμι

Search Lemma: 
πάρειμι
DEFINITION: 
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
PARTE DE VORBIRE: 
verb: neregulat
GRUP SEMANTIC: 
Umanitate şi fiinţă
FREQUENCY RANK: 
194

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B9