ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

Search Lemma: 
ἀξιόω
DEFINITION: 
layık görmek, değer vermek, uygun görmek, iddia etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
267