τότε

Search Lemma: 
τότε
DEFINITION: 
o zaman, o anda, o sırada; vaktiyle, önceden; daha sonra, sonradan; οἱ τότε o zamanın adamları (krş. οἱ νῦν)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
157

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5