τότε

Search Lemma: 
τότε
DEFINITION: 
apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
157

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5