τότε

Hasło: 
τότε
Definicja: 
wtedy, w tamtym czasie; οἱ τότε ówcześni ludzie (opp. οἱ νῦν)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Czas
Frekwencja: 
157

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5