τότε

TEST TRANSLATION: 
τότε
DEFINITION: 
ثم ، حينئذن ، عندئذن ، (οἱ τότε ) = رجال ذلك الوقت (عكس رجال ايامنا : οἱ νῦν)
أقسام الكلام: 
ظرف
المجموعة الدلالية: 
الزمن
FREQUENCY RANK: 
157

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5