συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma: 
συμβαίνω
DEFINITION: 
birlikte yürümek, -ile birleşmek, katılmak, uyuşmak, anlaşmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Aile ve Arkadaşlık ve Ev
FREQUENCY RANK: 
154

Suggested Citation