συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

LEMA DE BUSCA: 
συμβαίνω
DEFINIÇÃO: 
encontrar, chegar a um acordo, corresponder; acontecer, ocorrer; resultar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Família, Amizade e Casa
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
154

Suggested Citation