πολύς πολλή πολύ

Search Lemma: 
πολύς
DEFINITION: 
çok, bol, önemli
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
30

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D