πολύς πολλή πολύ

TEST TRANSLATION: 
πολύς
DEFINITION: 
الكثير ، عدد كثير ؛ الجانب ألأكثر
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث غير القياسي
المجموعة الدلالية: 
المقاييس والأعداد
FREQUENCY RANK: 
30

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D