πολύς πολλή πολύ

Hasło: 
πολύς
Definicja: 
liczny, wielu; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ w większości
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
30

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D