πολύς πολλή πολύ

Search Lemma: 
πολύς
DEFINITION: 
mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv neregulat de declinarea a III-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
30

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D