οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην

Search Lemma: 
οἴομαι
DEFINITION: 
(+acc.& inf.) düşünmek, sanmak, saymak, addetmek, ummak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
171

Suggested Citation