οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην

LEMA DE BUSCA: 
οἴομαι
DEFINIÇÃO: 
pensar, supor, imaginar (+ac. e infin.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: depoente
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
171

Suggested Citation