οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην

Search Lemma: 
οἴομαι
DEFINITION: 
think, suppose, imagine (+acc. and infin.)
Part of Speech: 
verb: deponent
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
171

Suggested Citation