οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην

Hasło: 
οἴομαι
Definicja: 
myśleć, uważać, sądzić, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.)
Część mowy: 
Czasownik: deponens
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
171

Suggested Citation