οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην

Search Lemma: 
οἴομαι
DEFINITION: 
Pensare, supporre, immaginare (+acc. e infin.)
Parte del Discorso: 
verbo: deponente
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
171

Suggested Citation