βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

Search Lemma: 
βουλεύω
DEFINITION: 
plan yapmak, önermek, tavsiye etmek; (mid.) kararlaştırmak, müzakere etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω sesli harfli gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
476