ἄν

Search Lemma: 
ἄν
DEFINITION: 
[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
34

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD