ἄν

Hasło: 
ἄν
Definicja: 
[nacechowuje czasowniki jako potencjalne (gdy są w opt.) lub uogólniające (gdy są w con.)]
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
34

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD