ἄν

TEST TRANSLATION: 
ἄν
DEFINITION: 
يدلّ على الامكانية ، مثلا اللام الرابطة لجواب الشرط
أقسام الكلام: 
ظرف
المجموعة الدلالية: 
الأدوات
FREQUENCY RANK: 
34

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD