χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Search Lemma: 
χαίρω
DEFINITION: 
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
378

Suggested Citation