χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

LEMA DE BUSCA: 
χαίρω
DEFINIÇÃO: 
estar feliz, regojizar-se (+dat.), ter prazer em (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε olá, tchau!
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Sentidos e Sensações
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
378

Suggested Citation