ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Search Lemma: 
ποιέω
DEFINITION: 
a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
43