πάθος πάθους, τό

Search Lemma: 
πάθος
DEFINITION: 
întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
202

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C