πάθος πάθους, τό

Hasło: 
πάθος
Definicja: 
nieszczęśliwy wypadek, nieszczęście, doświadczenie; namięrność, uczucie; stan, położenie
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
202

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C