πάθος πάθους, τό

TEST TRANSLATION: 
πάθος
DEFINITION: 
الواقعة ، الحادث ، المصيبة ، الخبرة ؛ الشغف ، المشاعر ؛ الحالة ، هوى
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
202

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C