μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Search Lemma: 
μιμνήσκω
DEFINITION: 
a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
383

Suggested Citation