μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

LEMA DE BUSCA: 
μιμνήσκω
DEFINIÇÃO: 
relembrar; (na méd. pf) lembrar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
383

Suggested Citation