μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Hasło: 
μιμνήσκω
Definicja: 
przypominać; (pf. med.) pamiętać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
383

Suggested Citation