μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Search Lemma: 
μιμνήσκω
DEFINITION: 
remind; (in pf. mid.) remember
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
383

Suggested Citation