κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

Search Lemma: 
κρίνω
DEFINITION: 
a judeca, a hotărâ, a determina
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Lege şi judecată
FREQUENCY RANK: 
290