κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

TEST TRANSLATION: 
κρίνω
DEFINITION: 
حكم/يحكم، حاكم/يحاكم، قرّر/يقرّر، إعْتزم/يعْتزم
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
290