δοκέω, δόξω, ἔδοξα

Search Lemma: 
δοκέω
DEFINITION: 
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
71

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89-%E1%BC%94%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1