φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα

Hasło: 
φρονέω
Definicja: 
myśleć, zamierzać (+inf.); mieć określone uczucia wobec czegoś (+adv. i dat.)
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
448

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89-%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1