φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα

TEST TRANSLATION: 
φρονέω
DEFINITION: 
إفتكر/يفتكر ، إعتزم/يعتزم على ؛ إهتمّ/يهتم بـ
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
العقل ، الإدراك والتعلم
FREQUENCY RANK: 
448

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89-%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1