εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Hasło: 
εὑρίσκω
Definicja: 
znajdować, odkrywać, wymyślać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Pokazywanie i znajdowanie
Frekwencja: 
136