εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

LEMA DE BUSCA: 
εὑρίσκω
DEFINIÇÃO: 
descobrir, encontrar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Mostrar e Encontrar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
136