βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

Hasło: 
βάλλω
Definicja: 
rzucać, miotać; ciskać w, rzucić (kogoś - acc., czymś - dat.)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
409