Search Lemma
ὑπολαμβάνω
DEFINITION
omzunda taşımak, kabul etmek, karşılamak, desteklemek, gizlice almak, anlamak
FREQUENCY RANK
422
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish