Search Lemma
τάσσω
DEFINITION
sıralamak, düzene sokmak, saptamak
FREQUENCY RANK
317
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish