Hasło
τάσσω
Definicja
zorganizować, ustanowić, ustawić w porządku
Frekwencja
317
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish