Search Lemma
συμφέρω
DEFINITION
birleştirmek, birlikte taşımak, birlikte katlanmak, (+dat.) yararlı olmak
FREQUENCY RANK
414
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kuralsız
Turkish